دچار پارگی فتق کشاله ران/ اینگویینال راست ۹ میلیمتر و کشاله ران چپ ۱۲ میلیمتر شده ام. احساس گزگز در کشاله ها و به سمت پشت باسن ها و پشت هر ۲ران دارم.سوزش گزگز و متعاقبا درد که نشستن رو برایم دشوار کرده در حد ۱۰ دقیقه بتوانم بشینم و بیشتر درحال استراحت هستم و گاهی هم ب سمت پایین شکم مرز لباس زیر هم فشار وارد میشه و درد.ایا اورژانس و سریع باید عمل بشوم؟

دچار پارگی فتق کشاله ران/ اینگویینال راست ۹ میلیمتر و کشاله ران چپ ۱۲ میلیمتر شده ام. احساس گزگز در کشاله ها و به سمت پشت باسن ها و پشت هر ۲ران دارم.سوزش گزگز و متعاقبا درد که نشستن رو برایم دشوار کرده در حد ۱۰ دقیقه بتوانم بشینم و بیشتر درحال استراحت هستم و گاهی هم ب سمت پایین شکم مرز لباس زیر هم فشار وارد میشه و درد.ایا اورژانس و سریع باید عمل بشوم؟

saportal
در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

ادامه مطلب
بنده‌۵۰‌سال‌دارم‌وحدود۱۵‌روز‌پیش‌عمل‌فتق‌دوطرفه باز‌انجام‌دادم‌اما‌بعد‌از‌۱۵‌روز‌هنوز‌درد‌‌وشوزش‌دارم‌و نمی‌توانم‌راحت‌بنشینم‌وحتی‌روی‌مبل‌هم‌نمی‌توانم بنشینم‌ودر‌هنگام‌راننده‌گی‌هم‌نمی‌توانم‌بنشینم‌و راننده‌گی‌کنم‌ودر‌دو‌طرفم‌یک‌توده‌سفت‌‌زیز‌بخیه‌های سطحی‌حس‌می‌کنم‌که‌مانع‌نشستنم‌‌می‌شود‌.لطفا راهنمائی‌کنید‌اگر‌طبیعی‌است‌چند‌روز‌دیگر‌می‌توانم راننده‌گی‌کنم‌ودرد‌وسوزش‌آن‌کم‌میشود‌وحتی‌راه رفتنم‌هم‌کمی‌با‌مشکل‌است‌لطفا‌راهنمائی‌کنید.؟

بنده‌۵۰‌سال‌دارم‌وحدود۱۵‌روز‌پیش‌عمل‌فتق‌دوطرفه باز‌انجام‌دادم‌اما‌بعد‌از‌۱۵‌روز‌هنوز‌درد‌‌وشوزش‌دارم‌و نمی‌توانم‌راحت‌بنشینم‌وحتی‌روی‌مبل‌هم‌نمی‌توانم بنشینم‌ودر‌هنگام‌راننده‌گی‌هم‌نمی‌توانم‌بنشینم‌و راننده‌گی‌کنم‌ودر‌دو‌طرفم‌یک‌توده‌سفت‌‌زیز‌بخیه‌های سطحی‌حس‌می‌کنم‌که‌مانع‌نشستنم‌‌می‌شود‌.لطفا راهنمائی‌کنید‌اگر‌طبیعی‌است‌چند‌روز‌دیگر‌می‌توانم راننده‌گی‌کنم‌ودرد‌وسوزش‌آن‌کم‌میشود‌وحتی‌راه رفتنم‌هم‌کمی‌با‌مشکل‌است‌لطفا‌راهنمائی‌کنید.؟

saportal
در تاریخ ۵ فروردین ۱۴۰۰

ادامه مطلب
دختری ۳۶ ساله ام . من ۲۸ بهمن عمل فتق هرنی اینگوینال سمت چپ شدم جای بخیه کمی ورم داشت دکتر گفتن طبیعی هست بخیه را کشیدن.حالا بعدا از ۱۶ روز زیربخیه در یه قسمت اندازه یه نخود ورم کرده .درد دارم .از اول بخیه تا آخرش تیر میکشه تا مثانه. نگرانم بخیه های زیری پاره شده باشه .بخیه ها تورم نداره.شبها هم درد دارم هم اینکه انگار زیر شکمم کش میاد ۴ شبه نخوابیدم.لطفا راهنمایی کنید

دختری ۳۶ ساله ام . من ۲۸ بهمن عمل فتق هرنی اینگوینال سمت چپ شدم جای بخیه کمی ورم داشت دکتر گفتن طبیعی هست بخیه را کشیدن.حالا بعدا از ۱۶ روز زیربخیه در یه قسمت اندازه یه نخود ورم کرده .درد دارم .از اول بخیه تا آخرش تیر میکشه تا مثانه. نگرانم بخیه های زیری پاره شده باشه .بخیه ها تورم نداره.شبها هم درد دارم هم اینکه انگار زیر شکمم کش میاد ۴ شبه نخوابیدم.لطفا راهنمایی کنید

saportal
در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

ادامه مطلب
من دو ماه و نیم قبل عمل باز فتق انجام دادم موقع راه رفتن درد دارم طوری که بعداز ۱۰ دقیقه نمیتونم راه برم و با برداشتن یک وسیله حتی ۴ کیلویی چندین ساعت درد دارم پزشکم سونوگرافی نوشت و جواب چند گره لنفی که ورم و التهاب نشان داد و دکتر بهم مسکن سلکوکسیب نسخه داد ولی الان طبق معمول دردم زیاد شده خواهشمندم راهنمایی بفرمایید

من دو ماه و نیم قبل عمل باز فتق انجام دادم موقع راه رفتن درد دارم طوری که بعداز ۱۰ دقیقه نمیتونم راه برم و با برداشتن یک وسیله حتی ۴ کیلویی چندین ساعت درد دارم پزشکم سونوگرافی نوشت و جواب چند گره لنفی که ورم و التهاب نشان داد و دکتر بهم مسکن سلکوکسیب نسخه داد ولی الان طبق معمول دردم زیاد شده خواهشمندم راهنمایی بفرمایید

saportal
در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

ادامه مطلب
من ۳ هفته ‌قبل مشکل فتق داشتم پیش ۴ تا پزشک رفتم که غیر از اولی که گفت باید اندازه یه گردو بیرون بزنه تا عمل کنی بقیه بعز از معاینه و دیدن سونوگرافی گفتند بیرون زدگی داری از هر دوناحیه و باید عمل کنی.الان ۳ روزه عمل کردم و مش گذاشتند ممتها وقتی می خوام راه برم احساس نفس تنگی و سوزش شدید دارم.آیا چسبندگی ایجاد نشده؟

من ۳ هفته ‌قبل مشکل فتق داشتم پیش ۴ تا پزشک رفتم که غیر از اولی که گفت باید اندازه یه گردو بیرون بزنه تا عمل کنی بقیه بعز از معاینه و دیدن سونوگرافی گفتند بیرون زدگی داری از هر دوناحیه و باید عمل کنی.الان ۳ روزه عمل کردم و مش گذاشتند ممتها وقتی می خوام راه برم احساس نفس تنگی و سوزش شدید دارم.آیا چسبندگی ایجاد نشده؟

saportal
در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

ادامه مطلب
error: Content is protected !!