8 ماه پیش عمل رفع انسداد روده بزرگ انجام دادم و االن یک ماهی است که در ناحیه بی ن جناغ و ناف و بر روی خط برش جراحی متوجه تورم و برآمدگی با قطر حدود 6 -7 سانت یمتر شدم. البته مقدار تورم زیاد نیست اما کامالً قابل لمس هست. نیم ساعت بعد از صرف غذا هم یه صدای قارو غور از همون ناحی ه شنیده میشه. احساس می کنم با بستن فتق بند بمرور داره بزرگتر میشه و زمانی که نمی بستم بهتر بود. میخواستم بدونم االن ای ن فتق انسیزی ونال پیش آمده در چه مرحله ای هست؟ آ یا روده باریک درگیر شده و اگرشده چه عا

8 ماه پیش عمل رفع انسداد روده بزرگ انجام دادم و االن یک  ماهی است که در ناحیه بی ن جناغ و ناف و بر روی خط برش جراحی متوجه تورم و  برآمدگی با قطر حدود 6 -7 سانت یمتر شدم. البته مقدار تورم زیاد نیست اما کامالً قابل لمس هست. نیم ساعت بعد از صرف غذا هم یه صدای قارو غور از همون ناحی ه  شنیده میشه. احساس می کنم با بستن فتق بند بمرور داره بزرگتر میشه و زمانی که نمی بستم بهتر بود. میخواستم بدونم االن ای ن فتق انسیزی ونال پیش آمده در چه  مرحله ای هست؟ آ یا روده باریک درگیر شده و اگرشده چه عا
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پروژه ها


روش های جراحی فتق
عمل چگونه انجام میشود ؟
چه آمادگیهایی مورد نیاز است ؟
آیا شما نیاز به جراحی لاپاراسکوپی فتق دارید؟؟
بیمار آقای 54 ساله که قبلا به دلیل تومور روده بزرگ توسط یکی از همکاران تحت عمل جراحی شکم (لاپاراتومی) قرار گرفت بود
خانم ۵۷ ساله ای که یکسال قبل بر اثر شکستگی ناحیه لگن، تحت عمل جراحی ترمیم ناحیه لگن قرار می گیرد.

اطلاعات تماس


ساعات کاری


شنبه
8:00 تا 16:00
یک شنبه
8:00 تا 16:00
دو شنبه
8:00 تا 16:00
سه شنبه
8:00 تا 16:00
چهار شنبه
8:00 تا 16:00
پنج شنبه
8:00 تا 14:00
جمعه
تعطیل
error: Content is protected !!
سوال دارید؟