من ۲۷ شهریور عمل فتق دو طرفه انجام دادم با اینکه ۸روز گذشته ولی کماکان بلند شدن برام خیلی سخته و رانم تیر میکشه یه خورده راه برم دردم میگیره و کمردرد میگیرم بیضه هامم ورم کردن دارم به خودملعنت میفرستم که چرا این عمل رو انجام دادم دکتر هم ۴ روز بعد عملم رفت مسافرت ۹میلیون و صد ازم گرفتن
saportal
در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۰
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!