من پارگی زیر ناف دارم. حدود یک سانت الان شکم درد خیلی شدیدی دارم به طوری که شب ها نمیتوانم بخوابم. الان این پارگی بیشتر شده؟ الان باید چی کار کنم؟ نمیدونم علت درد شدید چیست
saportal
در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۰
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!