بنده سه هفته پیش عمل فتق کشاله ران سمت راست را به صورت باز به همراه جاگذاری مش داشته ام بعداز ۲۱ روز از عمل بنا به اجبار برای دفاع از خودم مجبور به پرتاب لگد با پای راست شدم بعداز یک روز از ناحیه عمل احساس درد میکنم ایا ممکن است فتق عود کرده باشد چاره چیست؟
saportal
در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!