بنده‌۵۰‌سال‌دارم‌وحدود۱۵‌روز‌پیش‌عمل‌فتق‌دوطرفه باز‌انجام‌دادم‌اما‌بعد‌از‌۱۵‌روز‌هنوز‌درد‌‌وشوزش‌دارم‌و نمی‌توانم‌راحت‌بنشینم‌وحتی‌روی‌مبل‌هم‌نمی‌توانم بنشینم‌ودر‌هنگام‌راننده‌گی‌هم‌نمی‌توانم‌بنشینم‌و راننده‌گی‌کنم‌ودر‌دو‌طرفم‌یک‌توده‌سفت‌‌زیز‌بخیه‌های سطحی‌حس‌می‌کنم‌که‌مانع‌نشستنم‌‌می‌شود‌.لطفا راهنمائی‌کنید‌اگر‌طبیعی‌است‌چند‌روز‌دیگر‌می‌توانم راننده‌گی‌کنم‌ودرد‌وسوزش‌آن‌کم‌میشود‌وحتی‌راه رفتنم‌هم‌کمی‌با‌مشکل‌است‌لطفا‌راهنمائی‌کنید.؟

بنده‌۵۰‌سال‌دارم‌وحدود۱۵‌روز‌پیش‌عمل‌فتق‌دوطرفه باز‌انجام‌دادم‌اما‌بعد‌از‌۱۵‌روز‌هنوز‌درد‌‌وشوزش‌دارم‌و نمی‌توانم‌راحت‌بنشینم‌وحتی‌روی‌مبل‌هم‌نمی‌توانم بنشینم‌ودر‌هنگام‌راننده‌گی‌هم‌نمی‌توانم‌بنشینم‌و راننده‌گی‌کنم‌ودر‌دو‌طرفم‌یک‌توده‌سفت‌‌زیز‌بخیه‌های سطحی‌حس‌می‌کنم‌که‌مانع‌نشستنم‌‌می‌شود‌.لطفا راهنمائی‌کنید‌اگر‌طبیعی‌است‌چند‌روز‌دیگر‌می‌توانم راننده‌گی‌کنم‌ودرد‌وسوزش‌آن‌کم‌میشود‌وحتی‌راه رفتنم‌هم‌کمی‌با‌مشکل‌است‌لطفا‌راهنمائی‌کنید.؟
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پروژه ها


روش های جراحی فتق
عمل چگونه انجام میشود ؟
چه آمادگیهایی مورد نیاز است ؟
آیا شما نیاز به جراحی لاپاراسکوپی فتق دارید؟؟
بیمار آقای 54 ساله که قبلا به دلیل تومور روده بزرگ توسط یکی از همکاران تحت عمل جراحی شکم (لاپاراتومی) قرار گرفت بود
خانم ۵۷ ساله ای که یکسال قبل بر اثر شکستگی ناحیه لگن، تحت عمل جراحی ترمیم ناحیه لگن قرار می گیرد.

اطلاعات تماس


ساعات کاری


شنبه
8:00 تا 16:00
یک شنبه
8:00 تا 16:00
دو شنبه
8:00 تا 16:00
سه شنبه
8:00 تا 16:00
چهار شنبه
8:00 تا 16:00
پنج شنبه
8:00 تا 14:00
جمعه
تعطیل
error: Content is protected !!
سوال دارید؟