بعد از چند روز عمل اپاندیس درد در بیضیه سمت چپم احساس میکنم و حس میکنم بیضه سفت چپم سفت شده
saportal
در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۰
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!