حضور دکتر حسین ذبیحی، متخصص جراحی عمومی در برنامه زنده ضربان شبکه سلامت

حضور دکتر حسین ذبیحی، متخصص جراحی عمومی در برنامه زنده ضربان شبکه سلامت

saportal
در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۹

[playlist type="video" ids="1887"]   در این برنامه دکتر ذبیحی به پاسخگویی سوالاتی در خصوص وضعیت بیماران نیازمند به جراحی در دروان کووید 19 پرداخت. به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا، دکتر حسین ذبیحی، متخصص جراح عمومی بیمارستان سینا با حضور در برنامه ضربان شبکه سلامت با موضوع وضعیت بیماران نیازمند به جراحی در دوران کووید 19 گفت: اعمال جراحی به 2 دسته اعمال جراحی الکتیو (غیر اورژانس) و اعمال جراحی اورژانس تقسیم می شوند و اعمال جراحی الکتیو نیز به 3 دسته اعمال جراحی الکتیو ضروری، نیمه ضروری و اعمال جراحی که ضرورت بلند مدت دارند قابل تقسیم بندی هستند. بیماران اورژانسی که مرگ و زندگی آنها به انجام عمل جراحی وابسته است باید ...

ادامه مطلب
error: Content is protected !!