پرسش های شما و پاسخ های دکتر حسین ذبیحی

سونو واژن‌ \ من‌خانم‌45ساله‌هستم‌الان‌یک‌سال‌هست‌درسمت‌راست‌شکم‌یه‌چیزی‌شبه‌به‌اندازه‌نارنگی‌سفت‌تودستم‌میادیعن
۱۰ بهمن ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

سونو واژن‌ \ من‌خانم‌45ساله‌هستم‌الان‌یک‌سال‌هست‌درسمت‌راست‌شکم‌یه‌چیزی‌شبه‌به‌اندازه‌نارنگی‌سفت‌تودستم‌میادیعن

سوال شما: با سلام من‌خانم‌45ساله‌هستم‌الان‌یک‌سال‌هست‌درسمت‌راست‌شکم‌یه‌چیزی‌شبه‌به‌اندازه‌نارنگی‌سفت‌تودستم‌میادیعنی‌ کاملا‌لمس‌میشه‌ولی‌دوبارسونو واژن‌انجام‌دادم‌فقط‌کیست‌وفیبرون‌نشون‌داده‌دکترزنان‌ارجاع‌دادبه‌دکترجراح‌عموم ب‌گفت‌بایدسی‌تی‌بدی‌تامشخص‌بشه‌1الا‌احتمال‌داره‌فتق‌باشه‌چون‌درددارم‌معده‌داروحالت‌تهوع   پاسخ ...

error: Content is protected !!
سوال دارید؟