من درناحیه راست بیضه بالاش فتق بیضه دارم به حدودقطر ۱۷ میلیمتر اما درد انچنانی ندارم.اما برام مهم این است ک درد نسبتن شدیدی در پایین آن رباطی ک از کشاله ران به پایین بیضه قسمت استخوانی وصل است درد احساس میکنم مخصوثن زمانی که به کشش درمیاد خواستم بدانم ک این درد به فتق ارتباط دارد تا با عمل فتق درست شود یا ربطی به هم ندارند.اگر ندارند باید به چ تخصصی از دکترها رجوع کنم؟ ارتوبدی، طب فیزیکی و توانبخشی یا فیزیوترابی؟؟؟ ممنون میشم جواب را ایمیل کنید خیلی متشکرم

من درناحیه راست بیضه بالاش فتق بیضه دارم به حدودقطر ۱۷ میلیمتر اما درد انچنانی ندارم.اما برام مهم این است ک درد نسبتن شدیدی در پایین آن رباطی ک از کشاله ران به پایین بیضه قسمت استخوانی وصل است درد احساس میکنم مخصوثن زمانی که به کشش درمیاد خواستم بدانم ک این درد به فتق ارتباط دارد تا با عمل فتق درست شود یا ربطی به هم ندارند.اگر ندارند باید به چ تخصصی از دکترها رجوع کنم؟ ارتوبدی، طب فیزیکی و توانبخشی یا فیزیوترابی؟؟؟ ممنون میشم جواب را ایمیل کنید خیلی متشکرم

saportal
در تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۰

ادامه مطلب
من سه بار تقریبا اوایل خرداد دوهفته بیش و دیروز دچار درد بایین شکم سمت راست شدم که هرسه تاشون انگارقسمت بایین شکم رو یکی بادست گرفته مثل اینکه فشار روشه تو همشونم نفخ داشتم )بعضی وقتا هم مجبور میشدم با فشار زیادی بادشکم رو دفع کنم انگار جون نداشته باشه ادم (اولی رفتم دکتر گفت چیزی نیست معاینه کرد چیزی به نظرش نیومد تو دومی چندین بار تو یه روز من دستشویی رفتم فرداش خوب شد سومی که از دیشب درگیرش شدم )بعد بیاده روی سریع رفتم حموم اونجا درد رو حس کردم (خلاصه امروز هم علاوه بر نفخ و تیرکشیدن ودرد احساس سوزش هم دارم انگار اتیش روشن کردن توش البته میره ومیاد این سوزش بعضی وقتا میزنه به تقریبا زیراستخونای دندهای سمت راست امروزم جمعست و دکتر نیست نمیدونم چیکار بکنم

من سه بار تقریبا اوایل خرداد دوهفته بیش و دیروز دچار درد بایین شکم سمت راست شدم که هرسه تاشون انگارقسمت بایین شکم رو یکی بادست گرفته مثل اینکه فشار روشه تو همشونم نفخ داشتم )بعضی وقتا هم مجبور میشدم با فشار زیادی بادشکم رو دفع کنم انگار جون نداشته باشه ادم (اولی رفتم دکتر گفت چیزی نیست معاینه کرد چیزی به نظرش نیومد تو دومی چندین بار تو یه روز من دستشویی رفتم فرداش خوب شد سومی که از دیشب درگیرش شدم )بعد بیاده روی سریع رفتم حموم اونجا درد رو حس کردم (خلاصه امروز هم علاوه بر نفخ و تیرکشیدن ودرد احساس سوزش هم دارم انگار اتیش روشن کردن توش البته میره ومیاد این سوزش بعضی وقتا میزنه به تقریبا زیراستخونای دندهای سمت راست امروزم جمعست و دکتر نیست نمیدونم چیکار بکنم

saportal
در تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۰

ادامه مطلب
من چهار سال پیش فتق کشاله ران سمت راستم رو عمل کردم، اما از حدود شش ماه پیش احساس دل دل زدن در اون ناحیه داشتم، بعد از کلی سونوگرافی ، فتق هرنی اینگویینال تشخیص دادن الان عمل شدم مجدد، ولی هیچ دردی ندارم، با توجه به اینکه عمل قبلی خیلی سنگین و دردناک بود برام، خواستم علت این عدم درد رو بپرسم. از پرستار ها هم پرسیدم، هیچ مسکنی بهم تزریق نشده

من چهار سال پیش فتق کشاله ران سمت راستم رو عمل کردم، اما از حدود شش ماه پیش احساس دل دل زدن در اون ناحیه داشتم، بعد از کلی سونوگرافی ، فتق هرنی اینگویینال تشخیص دادن الان عمل شدم مجدد، ولی هیچ دردی ندارم، با توجه به اینکه عمل قبلی خیلی سنگین و دردناک بود برام، خواستم علت این عدم درد رو بپرسم. از پرستار ها هم پرسیدم، هیچ مسکنی بهم تزریق نشده

saportal
در تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۰

ادامه مطلب
error: Content is protected !!