سلام .همسرمن ۵روزپیش عمل کرده ولی هنوز جای فتق همونجوری تو بدنش هس.همون قسمت باد داره و وقتی دس میزنیم انگار سر جاشع.این باد کردگی عادیه؟
saportal
در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!