سلام مادرم ۶ماه پیش فتق پاراامبولیکال ناشی از هیسترکتومی توتال عمل کردن که این dificitها حل شدن ولی دقیقا از بغل مشی که گذاشتن به اندازه ۳۵میل دوباره هرنی امبولیکال عارض شده الان دوباره باید عمل مش گذاری و هرنیورافی باید بشه؛؟
saportal
در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!